HSK Sähkö Oy

Pajukosken tuulipuistorakentaminen

Pajukosken tuulipuistorakentaminen.

Pajukosken tuulipuistorakentaminen liittyy Maastorakentajat Oy:n urakkaan, jonka rakennuttajana on TM Voima Service. Tuulivoimaloita alueelle on tulossa 9 kpl ja HSK Sähkön asentajat hoitavat voimaloiden puistokaapeloinnin, 100/33kV sähköaseman työt sekä 110kV liityntäkaapelin pajukosken sähköasemalle Uusnivalan sähköasemalta. Kuitukaapelointi työt sisältävät kuituhitsaukset, mittauksineen ja dokumentteineen kaikille yhdeksälle tuulivoimalalle.

Pajukosken tuulipuistoon rakennetaan ensimmäinen HSK Sähkön tekemä 110Kv sähkölinja.