HSK Sähkö Oy

Savon Voima Oy

Savon Voima Oy lukeutuu Suomen suurimpiin energiapalvelujen myyjiin. Yhtiö toimii 21 kunnan alueella Savossa. Savon Voima on työllistänyt HSK Sähkön asentajia varkauden seudulla jo useampana vuonna. Savon Voiman sähkönjakeluverkossa olemme kaapeloineet pienjänniteverkkoa. Työ sisältää vanhan pienjännitekaapeloinnin purkamista, jakokaappien uusimista sekä maakaapelointia. Vuonna 2014 pienjännitesaneerausta tehtiin yhteensä 10km verran.

HSK Sähkön urakkaan Savon Voiman sähköverkossa liittyy myös Varkauden kaupungin tilaama valaisinten ja valaisinvarsien vaihto. Vuonna 2015 Varkauden kaupungin alueella vaihdetaan satoja katuvalaisimia ja useita katuvalokeskuksia.

2013 - Pienjännitesaneeraus, Varkaus (Savon Voima Oy)
2013 - Katuvalosaneeraus, Varkaus (Varkauden kaupunki)

Vuosi: 2013-

Asiakas/tilaaja: Varkauden kaupunki / Savon Voima Oy