HSK Sähkö Oy

Verkko-Korpela Oy

HSK Sähkö Oy on tehnyt Verkko-Korpelan sähkönjakeluverkossa saneeraustöitä pien - ja keskijännite verkoissa.

HSK Sähkön ammattilaisilla on vahvaa osaamista myös nykyään jo harvinaisemmasta Ilmajohtorakentamisesta. Ilmakaapelointityötä on päästy tekemään Verkko-Korpelan sähkönjakeluverkossa Himangan ympäristöön valtatie 8 varrelle. Työt ovat sisältäneet myös vanhan ilmajohdon sekä erottimen purkutyöt.

HSK Sähkön rautaiset ammattilaiset ovat olleet korjaamassa myös luonnonvoimien aiheuttamia vikatilanteita ja sähkönjakelun katkoksia Verkko-Korpelan sähkönjakeluverkossa.

2014 - Ilmajohtokaapelisaneeraus työt, Useita kohteita (Verkko- Korpela Oy)

Vuosi: 2014-

Asiakas/tilaaja: Verkko-Korpela Oy